Досвід прогнозування зміщення зсуву ґрунту за геодезичними даними

1
Уральський державний університет
2
-
3
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування