Картографія території України в період з кінця XVIII ст. до 1861 року

Автори:
1
Київський державний університет

І. Бухтєєв А. Нариси послідовного курсу та сучасного стану опису російських морів. "Примітки щодо гідрології", том. XXX, 1909 р.
2 Віронець А.М. Короткий нарис про розробку базової геодезичної роботи в Росії до 1917 р. "20 років радянської геодезії та картографії", т. Я, М "1939 рік.
3. Німецька І.Е., Історія російського землеустрою. Санкт-Петербург, 1893.
4. Примітки військового топографічного депо. 1837-1861 рр.
5. Манганарі Е. Матеріали з історії зйомок Чорного та Азовського морів. Морська колекція. Санкт-Петербург, 1885 р.