Презентація деяких сезонних вимірювань елементів гідрографічної мережі на топографічних картах СРСР

1
Київський державний університет

1. Наставлення по топографічним зйомкам в масштабах 1: 10000 і 1: 25 000.ч. 1 Польові роботи, М., 1964. (І видання попередніх років).
2. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1: 5000, 1: 2000,1: 1000 і 1: 500. Геодееиздат, М., 1957. (І видання попередніх років).
3. Умовні знаки, зразки шрифтів і скорочень для топографічних карт масштабу 1:25 000, 1:50 000 і 1: 100 000. Геодеазиздат, М., 1963. (І видання попередніх років).
4.Умовні знаки для топографічної карти масштабу 1: 10 000. Геодеазиздат, М., 196]. (И издания предыдущих лет).
5.Умовні знаки для планів та карт по відомству Міністерства сільського господарства та державного майна. СПб, 1902. (І видання попередніх років).
 6.Умовні знаки для вичитування бруллонів зйомки на масштабі 1 верста в дюймі, що виробляються Корпусом військових топографів у Європейській Росії. Картографічнний відділ КВТ, 1919.