Оцінка точності азимутального ряду

1
Національний університет “Львівська політехніка”,

Виведено формули оцінки точності елементів азимутального ряду з геодезичних квадратів для випадків, коли ряд урівнюється за умови: полюсів; полюсів і базису; полюсів і сторони. Отримані формули строгі.
Показано, що характер накопичення похибок в азимутному ряді прямо протилежний характеру накопичення похибок в ряді трилатерации

1. Кутузов Н.И. Накопление погрешностей в рядах триангуляции с измеренніми сторонами.- Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1957, вып.2. 2. Halmos F. Evaluation of automatizet gyrotheodolite measu rements with special respect to MOM gyrotheodolites.-"Aeta geot"geopirys et montanist. Acad. sci hung". 1981, 16, №1Ю 27-39.