Вплив електромагнітного поля ЛЕП на результати вимірюван зенітних відстаней

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто спотворення вимірюваних зенітних відстаней в разі проходження візирного променя поблизу проводів ЛЕП. Максимально спотворюється зенітна відстань у напрямку, що проходять нижче і вздовж проводів (17,4 "). Електромагнітне поле ЛЕП притягує візирний промінь до проводів. Рекомендується не планувати закладку знаків поблизу ЛЕП при створенні геодезичної основи

1. Романюк С.М. Влияние электрооптических явлений в атмосфере на точность угловых измерений.- Геодезия, картография и аэрофотосъемка, 1969, вып.8

2. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (высотные сети).-М.:Недра, 1976.