Застосування x2-критерія для побудови критичної області багатовимірних випадкових векторів нев'язок і зміщень точок

1
Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут
2
Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут

1. Абезгауз Г.К., Тронь А.П., Копенкин Ю.Н., коровина И.А. Справочник по вертикальных расчетам.- М.:Воениздат, 1970.

2. Лошкарев Н.А. Оценка средних значений коррелированных величин методом максимального правдоподобия.- Инженерная геодезия, 1982, вып. 25.