Дослідження порказника заломлення радіохвиль від метеоелементів в Ценральній Антарктиді

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Чернігівський національний технологічний університет; Національний університет "Львівська політехніка"

1. Заблоцкий Ф.Д., Кравцов Н.И. Распределение показателя преломления воздуха в пограничном слое Центральной Антарктиды.-Всесоюзное совещание по рефракции электромагнитных волн в атмосфере. Тез. докл. Томск, 1983.

2. Справочник по климату Антарктиды.-Л.:Гидрометеоиздат, 1976, т.1.

3. Справочник по климату Антарктиды.-Л.:Гидрометеоиздат, 1977, т.2.

4. Труды Советской антарктической экспедиции.- Л.6Морской транспорт, 1962, т. 25.