Застосування числового методу інтегрування рівняння Лапласа при розрахунку задачі в двовимірному просторі

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”