Обрахунок поправки за вертикальну рефракцію за допомогою показника перелому і урівнення апроксимуючої кривої

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
-

1. Зельнович Я.Б., Мышкис А.Д. Элементы прикладной математики.- М.: Наука, 1967.

2. Смирнов В.И. Курс высшей математики.- М.: Наука, 1974, т.4.