Дослідження впливу електромагнітного поля (ЕМП) ЛЕП на точність геодезичних вимірювань

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”

1 Кметко И. Н., Пандул И. С., Латинский В. О. Влияние электромагнитного поля ЛЭП на результаты геометрического нивелирования // Геодезия и картография. 1984. № 1. С. 27—29. 
2. Кметко И. Н., Пандул И. С., Литинский В. О. Влияние электромагнитного поля ЛЭП на результаты измерения зенитных расстояний // Геодезия, картография, и аэрофотосъемка. 1984. Вып.40. С. 42-45. 
3. Романюк С. М. Влияние электрооптических явлений в атмосфере на точность угловых измерений // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1969. Вып. 8. С. 60—64. 
4. Brys Н. Model refrakcji eleklrooptycznej oraz iej wplyw na wyniki pomiaröw geodezyjnych//Zeszyty naukowe politechniki Krakowskiej. 1983. N 3. S. 47. 
5. Whalen G. T. Automatic Levels Affected by Magnetic Fields //ACSM Bulletin. 1984. April. P. 17.