Про вплив кореляційних залежностей в тріангуляції на оцінку середньої квадратичної помилки виміряного кута

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"
  1. Большаков В.Д.. Маркузе Ю.И. Городская полнгонометрня. М.. 1979. 
  2. Маркузе Ю.И. Исследование о формуле Ферреро//Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1982. Вып. 5. С. 5—12. 
  3. Михайлович К. Геодезия. М.. 1984