Застосування дисперсійного аналізу при обробці результатів геодезичних розбивочних робіт

Надіслано: Січень 05, 1966
Автори:
1
Центральний науково-дослідний і проектно-експериментальний інститут організації, механізації та технічної допомоги будівництву; Пензенський державний університет архітектури та будівництва

1. Видуев Н. Г., Ракитов Д. И. Приложение геодезии в инженерно-строительном деле. «Недра», М., 1964.
2. Левчук Г. П Инженерная геодезия, ч, II-III. Геодезиздат, М., 1958.
3. Смирнов Н. В., Дунин-Барковский И. В. Курс теории вероятностей и математической статистики. «Наука», М., 1965.
4. Строительные Нормы и Правила (СНиП). II-B. 3-62. III-В. М-. 1963.
5. Чеботарев А. С. Дисперсионный анализ, его роль при обработке результатов геодезических измерении. «Геодезия и картография», 1957. №912.