Технічне діагностування опорних роликів обертової печі за допомогою створних вимірювань

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Від правильності установки опорних роликів залежить проектне положення осі обертання, а також прямолінійність геометричної осі корпусу.

  1. Кузьо И. В.. Шевченко Т. Г. Расчет н контроль установки агрегатов непрерывного производства. 1987.
  2. Левчук Г. П., Новак В. Е., Конусов В. Г. Прикладная геодезия. М., 1981.
  3. Система планово-предупредительного ремонта оборудования цементных заводов. М., 1980.
  4. Шевченко Т. Г., Хропот С. Г., Вергелес С. П. Геодезический контроль положения роликовых опор вращающейся печи // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1987, Вып. 45.