Зміна осадження гідротехнічних споруд при розвантаженні системи водоохолодження АЕС

1
Київський національний університет будівництва і архітектури
2
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування

За період з липня по листопад 1985 на Рівненській АЕС проведено три цикли вимірів осадженнь гідротехнічних споруд блоків 1 і 2 відповідно до методики, викладеної в [1, 2]. Вимірювання виконані високоточним нівелюванням за постійною схемою [2]. Три цикли вимірювань складалися з чотирьох нівелірних ходів між трьома глибинними реперами по маркам блокової насосної станції (БНС), насосної станції градирень (НСГ), двох висотних градирень (Г1 і Г2). Третя насосна станція (ОНБ) розташована за межами території гідротехнічних споруд і включена в вимірювання, як контрольне спорудження.

  1. Пневский П. И., Романчук С. В. Методика наблюдений за деформациями сооружений // Геодезия, картография и аэрофотосъемка, 1987. Вып. 45.
  2. Черняга П. Г., Тадеев А. А., Антонов С. А. и др. Аспекты изучения движений объектов атомной электрической станции. Ровно. 1987.