Оцінка стану фундаменту споруди по геодезичним вимірам

1
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування
2
Рівненський державний гуманітарний університет
3
Київський національний університет будівництва і архітектури