Викладання інженерної геодезії в негеодезичних вузах

1
Белорусская сельскохозяйственная академия
2
Національний університет "Львівська політехніка"