Видатний польський геодезист Каспар Вайгель (1880—1941).

Автори:
1
-
  1. Гудз И. Н. О геодезическом образовании во Львовском политехническом институте // Геодезия, картография и аэрофотосъемка, 1969. Вып. 8. С. 136—154.
  2. Островский А. Л., Дрбал А. Й. Старейшей геодезической кафедре Украины — 110 лет // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1983. Вып. 37. С. 3—10.
  3. Bujak Jan. Fabryka przyrządów mierniczych we Lwowie. Cennik.
  4. Kamela Cz. Kasper Weigel (1880—1941) w setną rocznicę urodzin // Geodezja i kartografia. 1988. Tom XXIX. № 2. S. 63—64.
  5. Kamela Cz. Lwowska szkoła geodezyjna w latach 1918—1939 // Zesz. naukowe AGH „Geodezja", Tom 63. f.981. S. 257—261.
  6. Krawczyk J. From the history of geodesy at the Lvov Technical University // Pr. Komis, górn.-geod. PAN w Krakowie. Geodezja. 1983. № 30. P. 3—15.
  7. Laska W. Fotogrammetrya. Lwów. 1898—99. Litografia.
  8. Politechnika Lwowska. Jej stan obecny i potrzeby. Lwów. 1932.
  9. Programy roczne Szkoły Politechnicznej i Politechniki Lwowskiej od r. 1898/99 do 1930/40.