Оцінка техніко-економічної ефективності варіантів аеростереофототопографічної зйомки і доцільності переходу на формат аерофотознімків з 18x18 на 23x23 см

1
-
2
Київський національний університет будівництва і архітектури
3
Київський національний університет будівництва та архітектури
4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка