Оцінка точності подвійних рядів трилатерації

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
-

1. Бронштейн Г.С., Сафонов А.С. Аппроксимация формул для оценки точности ряда трилатерации // Геодезия и картография. 1974. N 1. С. 12-15. 
2. Кутузов И.А. Накопление погрешностей в рядах трилатерации с измеренными сторонами // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка, 195,7. N 2. С. 87-100.