Польовий контроль під час створення планової геодезичної основи методом парних ланок засічок

1
Чернігівський державний інститут економіки і управління

1. Инструкция по топографической сьемке в масштабах 1:1000 u 1:500 / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. М., 1935. С.152. 
2. Литнарович Р.Н. Разработка метода создания планового геодезического обоснования парными звеньями засечек. Автореф. дисс. ... канд.техн.наук. М., 1983. 
3. Литнарович Р.Н. Исслєдование метода создания планового геодезического обоснования парными звеньями засечек. М., 1934. 4.1. С. 132. Ч. II. С.210. Рукопись деп. в ВИНИТИ, N 5076-84, N 4096-84. 
4. Літнарович P.M. Розрахунок невиміряних кутів при створенні планової геодезичної основи методом парних ланок засічок для спостережень на меліоративній системі / / Тез. доп. наук.-техн. конф., Рівне, 1992. С.31-32.