Програмне середовище регресійного аналізу в системі геоекологічного моніторингу

1
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара