Роль і місце автоматизованого банку геоекологічних даних в рамках геоінформаційної системи

1
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
3
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
4
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара