Про зміну величини редукції лінійних вимірів при зміні параметрів референц-еліпсоїда

1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”

Виведений і обчислений коефіцієнт зменшення величини редукції лінійних вимірювань в разі використання регіонального еліпсоїда.

1. Пеллинен Д.П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия). М., 1978.
 2. Согор А.Р. Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне
поле: Автореф. ... канд. техн. наук. Львів, 1996. 
3. Согор А.Р. Про ефективність введення регіонального референц-еліпсоїда для території України // 3б. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. “Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі XXI століття”. Львів, 1998. С. 59-63.
 4. Согор А.Р. До питання про редукцію за висоту пункту спостережень // 3б. наук, праць міжнар. наук.-практ. конф. “Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі XXI століття’ Львів, 1998. С. 66-68.