Коваріаційні функції для поздовжніх і поперечних компонент відхилень виска

Автори:
1
Національний Університет "Львівська політехніка"

У статті на підставі потенціалів нецентральних радіальних мультиполів отримані вирази для коваріаційних функцій складових ухилень виску.

1. Марченко А.Н. Описание гравитационного поля Земли системой потенциалов нецентральных мультиполей. І. Теоретические основы метода // Кинематика и физика небесных тел. 1987. -3. №2. С.54-62. 
2. Марченко А.Н. Описание гравитационного поля Земли системой потенциалов нецентральных мультиполей. II. Предварительный мультипольный анализ //Кинематика и физика небесных тел. 1987. -3. № 3. С.38-44.
3. Фоца Р.С. Коваріаційні функції для складових відхилень виска //Міжвідомчий наук.-техн. зб. 1999. Вип. 59. С.35-40. 
4. Heiskanen W.A., Moritz Н. Physical Geodesy. San Francisco, 1967. P.113.