Розрахунок технологічних допусків світловіддалемірних вимірів на основі рівняння прямої регресії

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет "Львівська політехніка"

Запропоновано метод розрахунку технологічних допусків світлодальномірних вимірювань, заснований на рівнянні прямої регресії: ms = a + b * S * 10-6 , з числовими значеннями коефіцієнтів а і b, властивих даному світлодальноміру або тахеометру.