Варіант фільтра Калмана для отримання оцінок компонент фазового вектора динамічної системи

Автори:
1
Державне підприємство “Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут”; Національний університет "Львівська політехніка"; Збройні сили України

Запропоновано варіант алгоритму фільтрації по Калману з використанням розкладання фазового вектора динамічної системи по власним векторм перехідної матриці, що дозволяє значно скоротити обсяг обчислень. Зроблено висновки.

1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. - М.: Наука, 1968. - 463 с. 2. Сейдж, Меле Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении. - М.: Связь, 1976. - 495 с.