Середньоквадратична апроксимація вимірів напруженості магнітного поля Землі степеневими поліномами

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
3
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет "Львівська політехніка"
5
Національний університет "Львівська політехніка"

Проведена среднеквадратическая точкова апроксимація результатів геофізичних спостережень статечними полиномами. На основі кореляційної-ного аналізу встановлено, що тимчасова складова апроксимаційного полінома є постійною для всіх пунктів спостережень.

1. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. — М.: Нау­ка, 1967.

2. Вычислительная математика и техника в разведочной геофизике: Справочник геофизика / Под. ред. В.И. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1990. — 498 с