Кадастрова система соціоекономічної оцінки територій в зоні впливу підземних сховищ газу

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Поняття комплексної оцінки соціальної екології в зоні впливу пдземних сховищ газу

1. Мазницькии А.С., Олексюк В.І., Савків Б.П. До питання оптимізації роботи підземних сховищ газу // Нафтова і газова промисловість. - Київ, 1993, - №1. -с. 3-42.
2. Перович І. Комплексна оцінка соціоекономічного стану територій підземних сховищ газу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів: Ліга-Прес. - 2003. -с.276-278.
3. Рудько Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничо¬промислових і нафтогазових комплексів. - Івано-Франківськ, 2001 -с.525
4. Фесенко І.М., Решетов І.К., Фесенко М.М. Удосконалення природоохоронних заходів, пов’язаних із експлуатацією нафтогазових свердловин. // Вісник Харківського національного університету. - 1999. - №455.-с. 140-143.