Аналіз можливостей підвищення точності нівелювання в турбулентній атмосфері, шляхом врахування рефракції та зміни кута I''

Автори:
1
Національний Університет "Львівська політехніка"

Обмеження точності геометричного нівелювання обумовлено впливом нівелірній рефракції та зміною кута і ". Показано, що при геометричному нівелюванні помилки викликані рефракцією носять систематичний характер. Після введення поправок за рефракцію тим або іншим методом, залишкові рефракційні помилки перетворюються з систематичних в випадкові, а тому є менш небезпечними, оскільки накопичення їх відбувається пропорційно кореню квадратному з довжини нівелірних ходу - VZ, а не пропорційно довжині - L. Наводяться рекомендації по виконанню нівелірних робіт при нормальній і нестійкій стратифікації атмосфери.

  1.  Островский А.Л., Джуман Б.М., Заблоцкий Ф.Д., Кравцов Н.И. Учет атмосферных влияний на астрономо-геодезические измерения. - М.: Недра, 1990. - 235 с.
  2.  Ostrovskij A. Regularities of fluctuations and determination of vertical gradients of temperature and anomalous refraction of the light beam in thermally atmosphere. Politechnica Wariawska. Reports of geodesy № (2) 25, 1997. S. 21-29.
  3. Новосад В. Л/. Підвищення точності нівелювання реконструкцією нівеліра з метою вивчення геодинамічних процесів // Геодинаміка гірських систем Європи. Матеріали міжнародного симпозіуму. -Яремче, 1994. - С. 41-42.