Динаміка базової вартості 1 м2 земель багатоповерхової забудови міст України

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета дослідження - виведення формул для визначення цін на земельні ділянки у великих містах в залежності від місця розташування цих земельних ділянок.

Дані формули можна використовувати для визначення приблизної вартості земельних ділянок, а також прогнозування вартості цих земель у майбутніх роках.

1. Науково-аналітичний журнал “Власність в Україні’ 2001 р. 1 (2).

2. Земельний кодекс України. 2002 р.

3. Губар Ю. Дослідження впливу локальних факторів на оціночну вартість земельних ділянок // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Львів: Ліга-Прес, 2003.

4. Губар Ю. Значення ринку землі в економіці держави //Геодезія, картографія та аерофото­знімання: Міжвідомчий наук.-техн. зб. - 2002. - Вип. 62. - С. 21-23.