Моделювання параметрів референцної системи координат для території України

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто двоетапний процесі побудови геодезичної референцией системи шляхом моделювання параметрів перетворення координат. Наведено методику і алгоритм опредезенія параметрів референцией системи координат для території України.

1. Бондар А.Л., Засць І.М., Кучер О.В. Стан та основні напрямки розвитку Державної геоде­зичної мережі України //Вісник геодезії та картографії. - 2001. - № 3. - С. 17-23.

2. Изотов А.А. Форма и размеры Земли по современным данным // Тр. ЦНИИГАиК. - М., 1950. - Вып. ~/3. - 204 с.

3. Кучер О., Ренкевич О., Лепетюк Б. Дослідження референтних систем координат для території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зо. наук. пр. - 77., 2002. - С. 15-28.

4. Кучер О., Ренкевич О., Лепетюк Б., Заєць І. Науково-технічне запезпечення впровадження референ­цної системи координат для території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та вироб­ництва: Зо. наук. пр. - 77., 2003. - С. 23-31.

5. Савчук С.Г. До питання про створення національної системи відліку //Вісник геодезії та картографії. - 2001. -№ 4. - С. 11-13.

6. Савчук С.Г Побудова геодезичної референцної системи координат //Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 2002. - Вип. 62. - С. 47-59.