Про формули представлення динамічного стиску в довільній планетарній системі координат

1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний Університет "Львівська політехніка"
4
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Ряд астрономічних і геодезичних величин визначається в різних системах координат. Для спільного використання їх необхідно привести до однієї системи

координат. Запропоновано привести формули для динамічного стиснення в загальземного системі координат, в якій задаються основні гравітаційні характеристики -

стоксово постійні. Це дає можливість для побудови тривимірних функцій розподілу щільності планет.

1. Мещеряков Г А. Использование стоксовых постоянных Зелии для уточнения ее механической модели // Ггодезия, картография и аэрофотосъемка. - 1975. - 21. - С. 3-30.

2. Мещеряков Г.А. Динамическая фигура Луны и распредечение плотности лунных недр // Астрономический журнал.1973. - 50, ЛЬ 1. - С. 186-199.

3. Марченко А.Н. Преобразование стоксовых постоянных при вращении координатной системы //ГРодезия, картография и аэрофотосъемка. - 1977. -№ 26,- С. 46-55.