Руслова мережа і характеристики паводкового стоку річок півдня Закарпаття

Автори:
1
Одеський національний політехнічний університет

Розглянуто особливості будови гідрографічної мережі річок Закарпатської області: Тиса, Шопурка, Тересва, Теребля. Визначено значення основних параметрів

топологічної моделі: коефіцієнтів біфуркації, довжин, площ, у клонів і витрат. Побудовано графіки залежності середніх ухилів, середніх максимальних

витрат зливових паводків від порядку річки.

1. Гарцман І-І.Н. Топология речных систем и гидрографические исследования // Водные ре­сурсы. - 1973. -№ 3. - С. 109-123.

2. Нежиховский Р.А. Русловая сеть бассейна и процесс форми­рования стока воды. - Л.: Гидрометиздат, 1971.

3. Огиевский А.В. Бассейны - индикаторы // Тр. ННУГУГМС. Сер. IV. - Л.: Гидрометиздат. 1947. - Вып. 26.

4. Панов Б.П. Количественная оценка речной сети // Тр. ГГП. - 1947. - Вып. 4 (58).

5. Ржаницын Н.А. Морфометрические и гидро­логические закономерности строения речной сещи. - Л.: Гидрометиздат, 1960.

6. Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов. -М.: Изд-во иностранной литературы, 1948.