Варіації GPS-оцінок відстані та координати в Антарктиді. Іоносферний аспект в нових результатах проекту "Atmospheric impact on GPS observations in Antarctica"

1
Інститут Геодезії і Картографії, Варшава, Польща
2
Інститут Геодезії і Картографії, Варшава, Польща
3
Інститут Геодезії і Картографії, Варшава, Польща
4
Інститут Геодезії, Університет Варминьско-Мазурський, Ольштин, Польща

Наведено огляд результатів робіт за міжнародним проектом ArmaspherL Impact он GPS Observations in Antarctica”, виконаних як на першому етапі проекту, так і останній часом. Виконано аналіз часових рядів компонент векторів спільно з рядами параметрів іоносфери дляш декількох Антарктичних перманентних станцій. Показано, що використання сегментів даних, що перекриваються при отриманні результатів GPS-вммірювань, надає якісно нові можливості для досліджень.

1. Островський А., Мороз О., Черняга П. Нові сучасні можливості геодинаміки // Гединаиіка. - Львів, 1/1998. - С. 25-29.

2. Zablotskyj F. Atmospheric Influences on Astrogeodetic Measurements in the Polar Regions, SCAR Report, Publication of the Scientific Committee on Antarctic Research, Scott Polar Research Institute. - Cambridge, UK, 2001. - No. 20. - C. 50-55.

3. Cisak, J„ Atmospheric Impact on GPS Observations in Antarctica - Project of GEODESY/G1ANT program of SCAR WGGGl Report 2000 - 2002, Presentation on WGGGl meeting of XXVII SCAR. Shanghai, 2002.

4. Feltens .)., Jakowsky N. The International GPS Sendee (IGS): Ionosphere Working Group activities, SCAR Report. Publication of the Scientific Committee on Antarctic Research, Scott Polar Research Institute. - Cambridge, UK, 2002. - No. 21. - C. 12-16.

5. Krankowski, A., Baran, L.W., Shagimuratow, 1.1., Cisak, J„ Influence of Ionosphere in Arctic and Antarctic Regions on GPS Positioning Precision, SCAR Report. Publication of the Scientific Committee on Antarctic Research, Scott Polar Research Institute, Cambridge, UK, 2002. - No. 21. - C. 49-53.

6. Krynski, J., Cisak, J., Zanimonskiy, Y.M., Wielgosz, P., Variations of GPS Solutions for Positions of Permanent Stations - Reality or Artifact //Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF) held in Ponta Delgada. - Portugal, 5-7 June 2002, EUREF Publication No 8/2. Mitteilungen des Bundesamtes Jur Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main (in print).