Створення системи моніторингу довкілля львівської області. Програма моніторингу довкілля

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Державне управління екології та природних ресурсів у Львівській області
3
Lviv Polytechnic National University

Робота присвячена проблемам створення ефективних засобів захисту навколишнього природного середовища Львівської області України від зайвої техногенного навантаження. З цією метою розроблено методологію побудови системи комплексного моніторингу навколишнього середовища. Запропоновано розвиток інформаційної та логічної структури регіональної системи комплексного моніторингу.

1. Мальований М.С., Ковальчук 0.3., Преснер Б.М. Створення системи забезпечення техногенно- екологічної безпеки регіону // Тез. доп. V Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів". - Кременчук, 2005. - С. 88.

2. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля: Постанова КМУ № 391 від 30.03.1998 р.

3. Положення про порядок розробки екологічних програм: Постанова КМУ № 1091 від 31.12.1993 р.

4. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля: Постанова КМУ № 1551 від 17.11.2001 р.

5. Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря: Постанова КАЗУ № 343 від 9.03.1999 р.

6. Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод: Постанова КМУ № 815 від 20.07.1996 р.

7. Положення про моніторинг земель: Постанова КМУ № 661 від 20.08.1993 р.

8. Мето­дичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довктля. Мінекоресурсів України: Нормативний документ. - К, 2001.

9. Номенклатура та позначення структурних елементів державної системи моніторингу довкілля. Мінекоресурсів України: Керівний нормативний документ. - К, 2002.

10. Положення про порядок інформаційної взаємодії органів Мінекоресурсів України та інших суб’єктів системи моніторингу довкілля при здійсненні режимних спостережень за станом довкілля. Мінекоресурсів України: Керівний нормативний документ. - К, 2002.      

11. Рекомендації щодо зіставлення даних моніторингу вод. Мінекоресурсів України: Рекомендаційний документ. —К, 2002.

12. Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод. Мінекоресурсів України: Нормативний документ. - К, 2001