Сучасний стан водних ресурсів Львівської області

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду.

 

 

1. Екологія Львівщини 2003. — Львів: Сполом, 2004. — 78 с.

2. Желих С.І. Стан водних ресурсів Львівської області //Рідна природа. - 2003. - №5. - С. 62-64.

3. Кодекси України: У 3 кн. Кн. 1: Водний кодекс. - К.: Юрінком Інтер, 1999 - 480 с.