Знаходження оцінки для густини в центрі еліпсоїдальної планети

1
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Встановлені межі значень густини в центрі планети, які дають змогу створювати об’єктивніші моделі розподілу густини планети.

І.   Бермант А.Д. Кратний курс математтеского анализа. - М.: Наука. 1964. - 663 с.

2.   Буллен КЕ. Плотность Земли. - М. : Мир, 1978. - 442 с.

3. Tisserman F. Fraite de Mecannique Celeste. - Pahs, 1891. - Vol. 11.

4. Мещеряков Г.А., Фис M.M. О биортогональньїх системах внутри зллипсоида. - В кн: Теоретические и прикладньїе проблеми вьічислительной математики. - М, 1981. -С. 120.