До питання точності gps – спостережень

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра міського будівництва і господарства, Ужгородський національний університет
3
Ужгородський національний університет, ДП "Закарпатгеодезцентр"
4
Державне підприємство «Закарпатгеодезцентр»

Приведено результати експериментальної перевірки точності одночастотних GPS- приймачів на контрольних пунктах реальної геодезичної мережі в регіоні Закарпаття.

Горб А.И., Криволапов O.A. Опыт использования GPS-технологий в землеустройстве //Космічна паука і технологія. - 2001. - №4. - С.70-76.

Гоффман-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Колліпз Д. Глобальна система визначення місцезнаходження (GPS): Теорія і практика /Пер. з англ. - К.: Наукова думка, 1996. - 392 с.

Калинич І.B., Віват А.Й., Марущенко О.М. Про проведення та опрацювання GPS-спостережень на Закарпатті //Геодезія, картографія і аерофотознімання.- 2004.- Bun.65.- С. 28-33.

Калинич І.B., Савчук С.Г., Третяк K.P. Проект оптимальної мережі активних перманентних супутникових радіонавігаційних станцій на територію Закарпаття// Зб. матер, наук.-практ. конф. "Нові технології в геодезії, землевпорякуванні та лісовпорядкуванні". - Ужгород, 2007. - С. 27.

Кучер О., Лепетюк Б., Стопхай Ю., Заєць І., Савчук С. Супутникові радіонавігаційні спостереження при реалізації геодезичної референцної системи координат України - УСК2000 //3б. наук. пр. "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва". - Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка".- 2005. -С.26-32.

Савчук С., Калинич І., Третяк К. Супутникова система спостережень - елемент ефективного управління земельними ресурсами //Землевпорядний вісник. - Київ, 2007. - №1. -С.37-43.

Третяк K.P., Шушкова Т.М. До питання тривалості GPS-вимірів при побудові державних мереж 1-го та 2-го класів //Геодезія картографія і аерофотознімання. - 2001. - № 61. - С. 124-132.

Черемшинський М.Д. GPS-технології в геодезичній практиці: досвід та перспективи розвитку//Космічна наука і технологія.— 2001.- № 4.- С.5 — 11.