Інвестиційні проекти та зміни цін на земельні ділянки, що відображені в кадастровій вартості

Автори:
1
Краківський сільськогосподарський університет

Методи визначення кадастрової цінності широко обговорюються в літературі протягом десяти років.  У кожному випадку пропонованим є застосування методу масової оцінки, засноване на аналізі транзакційних цін, які характеризують так званий локальний ринок.  У такій ситуації атрибути, які впливають на кадастрову вартість, є атрибутами, які впливають на ціни операцій.  Одним з атрибутів, що відіграють найважливішу роль у формуванні цін, є розташування даної нерухомості та, відповідно, її оточення та сусідство.  Ця стаття є спробою провести аналіз, щоб продемонструвати вплив нових інвестиційних проектів на рівень цін на землю, розташовану поблизу таких проектів.

  1. Cellmer R. 1999. Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości. Educaterra. Olsztyn.
  2. Malczewska A. Ocena wpływu cech niezabudowanych nieruchomości gruntowych na ich wartość w świetle powszechnej taksacji Rozprawa doktorska. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Olsztyn. 2003.
  3. Sanetra A.,Cieślak І., 2004. Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Olsztyn.
  4. Siejka M. 2006. Problematyka określania wartości nieruchomości w celu ustalenia i wypłaty odszkodowań z tytułu zajęcia gruntów pod drogi publiczne. ZN WSIE. Ropczyce, (przejęty do druku).
  5. Witkowski W.,Budzyński T.,Sobolewska-Mikulska K.,Pułecka A., 2006. Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
  6. Wiśniewski R. , 2007. Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Olsztyn.
  7. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych. 2003. PFSRM. Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 261, poz 2603 z późn. zol).
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz U. 2005 r. Nr 131 poz 1092).