Космічні методи ДЗЗ у вирішенні задач лісового господарства

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто питання використання космічних даних дистанційного зондування Землі для застосування в галузі лісівництва.  Аналізуються переваги і можливості застосування космічних зображень для вирішення задач лісового господарства.

 1. Букша И.Ф., Черны М. Возможности использования передовой технологии "Field-Map при решении задач дистанционного мониторинга и инвентаризации лесов // М-лы 3-й межрегионального совещания 'Возможности космических технологий инвентаризации лесных и водных ресурсов западных областей Украины>, Львовская область, поселок Славск, 14-19 февраля 2005 р.
 2. Грицьків Н.З., Фаргал A.M. Використання матеріали космічного знімання з метою актуалізації картографічної інформації // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Зб. наук, праць. Львів: Ліга-Прес. - 2002. - С. 274-276.
 3. Депортамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України Урядовий порти, і http://www..kmu.gov.uа /control/uk/publish/.
 4. ДНВЦ "Природа" Дослідно-методична робота з оцінки динаміки зміни лісистості Північного Полісся (Рівненщини)  Інтернет сайт www.pryroda.gov.ua.
 5. Маслов А. А., Космический мониторинг лесов России: современное состояние, проблемы и перспективы. «СканЭкс Лесной бюлетень, №31, март, 2006, Розсип.
 6. Mетод мониторинга пожаров на OПТ Узбекистана при помощи использования информационных- ресурсов Интернета, Сайт: «Узбекского Механизма посредничества Конвенции о биологическом разнообразии» (http://cbd.uzb/.)
 7. Gerard. F., Plummer, S.. Wadsworth, R.  Sanfeliu A F., Iliffe L., Balzter H., Wyatt В., Forest fire scar detection in the boreal forest with multitenporal spot-vegetation data, GeoRS(41), No. 11, November 2003, pp. 2575-2585.
 8. Heikkonen J., Varjo J.,Vehtari A., Forest Change Detection via Landsat TM Difference Features, SCIA99 (Remote Sensing).
 9. Josiane Zerubia and Paul-Неnry Cournede, Image Processing for Forest Monitoring. Inernet.
 10. Kommers Nate, Makie Paul.: From pixels to forests: The technology behind Global Forest Watch, NEWS RELEASE, WASHINGTON DC. February 29, 2000 http://www.globalfores.vaich.org/.
 11. Sons. C.lConeh el, Woodcock, C.E. - Monitoring forest succession with multitemporal landsat images: Factors of Uncertainty, GEORS(41), No. 11, November 2003, pp. 2557-2567.
 12. http://www.scunex.ru/ru/monitoring