Методологія статистичного просторово-частотного оброблення гіперспектральних аерокосмічних зображень

Автори:
1
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН HAH України (м. Київ)

На основі просторово-інформаційного критерію запропонована загальна методологія статистичної просторово-частотної обробки гіперспектральних аерокосмічних зображень.  Використання цієї методології дозволяє уникнути інформаційної надмірності гіперспектральних аерокосмічних зображень та адаптувати до них класичний просторово-частотний аналіз.  В рамках методології можлива реалізація багатьох уніфікованих .методов статистичного просторово-частотного оцінювання, класифікації та візуалізації гіперспектральних аерокосмічних зображень для вирішення різноманітних тематичних завдань дистанційного зондування Землі.

 1. Arzuaga-Cruz E., Jimenez-Rodriguez L.O., and Velez-Reyes M. Unsupervised Feature Extraction and Band Subset Selection Techniques Based on Relative Entropy Criteria for Hyperspectral Data Analysis // Proceedings of SPIE, 2003.- Vol.5093.- P.462-473.
 2. Boggs Т., Gomez R.B. Fast Hyperspectral Data Processing Methods // Proceedings of SPIE, 2001.- Vol.4383.- P. 74-78.
 3. Dell'Aaqua F., Gamba P., Ferrari A., Palmason J.A.. Benediktsson J.A., Arnason K. Exploiting Spectral and Spatial Information in Hyperspectral Urban Data with High Resolution //IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2004.- Vol.1.- No.4.- P.322-326.
 4. Duarte J.M., Velez-Reyes M., Castillo P. Scale-Space in Hyperspectral Image Analysis // Proceedings of SPIE, 2006.- Vol.6233.- P.334-345.
 5. Groves P., Bajcsy P. Methodology for Hyperspectral Band and Classification Model Selection // Photogrammetric Engineering and Remote Sensing journal, 2004.- Vol.70.- No.7.- P.793-802.
 6. Mobley C.D., Sundman L.K., Davis C.O., Bowles J.H., Downes T.V., Leathers R.A., Montes M.J., Bissett W.P., Kohler D.D.R., Reid R.P., Louchard E.M., Gleason A. Interpretation of Hyperspectral Remote-Sensing Imagery by Spectrum Matching and Look-Up Tables//Applied Optics, 2005.- Vol.44.- Iss. 17.- P.3576-3592.
 7. Popov M.A., Stankevich S.A. About Restoration of the Scanning Images Received Onboard a Sich-1M Space Vehicle by Inverse Filtering Method // Proceedings of the 31st International Symposium on Remote Sensing of Environment.- Saint Petersburg: ISPRS, 2005.- P.488-490.
 8. Rakesh R.R., Chaudhuri P., Murthy C.A. Thresholding in Edge Detection: A Statistical Approach //IEEE Transactions on Image Processing, 2004.- Vol. 13.- No. 7.- P.927-936.
 9. Remote Sensing Image Analysis: Including the Spatial Domain / Ed. by F.D. van der Meer, S.M. de Jong.- Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.- 360 p.
 10. Кононов В.И., Станкевич C.A. Сравнительная оценка информативности цифровых аэрокосмических изображений высокого и низкого разрешения // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 2004,- Т. 17.- №2,- С.88-95.
 11. Попов М.О., Станкевич С.А., Козлова А. О. Удосконалена процедура класифікування багатоспектральних аерокосмічних зображень при оцінюванні біорізноманіття Північно-Причорноморського регіону України // Збірник наукових праць Морського гідрофізичного інституту,- Bun. 14,- Севастополь: МГІ, 2006.- С.406-410.
 12. Сивяков И.Н. Расчет разрешения оптико-электронных систем // Оптический журнал, 1998,- Т.65.- № 2,- С.60-63.
 13. Станкевич C.A. Алгоритм статистичної класифікації об'єктів дистанційного спостереження за їх спектрально-топологічними характеристиками // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2006а.- № 7.- С.38-40.
 14. Станкевич C.A. Імовірнісно-частотна оцінка еквівалентної просторової розрізненості багатоспектральних аерокосмічних знімків //Космічна наука і технологія, 2006b.- Т.12.- № 2/3,- С.79-82.
 15. Станкевич C.A. К оценке линейного разрешения цифровых аэрокосмических снимков // Космічна наука і технологія, 2002.- Т.8.- № 2/3.- С.103-106.
 16. Станкевич С.А. Кількісне оцінювання інформативності гіперспектральних аерокосмічних знімків при вирішенні тематичних задач дистанційного зондування Землі //Доповіді HAH України, 2006с.- № 10.- С. 136-139.
 17. Станкевич C.A. Оптимизация состава спектральных каналов гиперспектральных аэрокосмических изображений при решении тематических задач дистанционного зондирования Земли // Космическая наука и технология. 2007.- Т. 13.- № 2.- С.25-28.
 18. Станкевич С.А., Оценка качества синтезированных цифровых изображений // Информационные технологии в дешифрировании изображений: Классификация и оценка эффективности.- Киев: МО Украины, 1995.- С.36-51.
 19. Станкевич С.А. Оценка оптических передаточных функций и восстановление цифровых аэрокосмических изображений методом инверсной фильтрации // Проблемы управления и информатики, 2006d.- № 3,- С. 116-123.
 20. Станкевич С.А. Статистичний підхід до визначення порогової модуляції цифрових аерокосмічних зображень //Космічна наука і технологія, 2005.- Т.11.- № 3/4.- С.81-84.
 21. Станкевич С.А. Статистичні аспекти визначення функції передавання модуляції аерокосмічних іконічних систем з дискретними фотоприймачами // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - Зб. наук, пр.- Bип.ІІ.- Д.: Львівська Політехніка, 2005.- С. 142-147.
 22. Станкевич C.А., Козлова А.О. Оцінювання і картографування біорізноманіття Північно-Причорноморського регіону України на основібагатоспектральних космознімків і геоінформаційних технологій // Космічна наука і технологія, 2007.- Т.13.- № 2.- С. 18-24.
 23. Станкевич С.А., Шкляр C.B. Классификация покрытий ландшафтов на гиперспектральных аэрокосмических изображениях на основе разделения смесей спектральных компонент // Проблемы управления и информатики, 2006.- № 6.- С. 106-115.
 24. Станкевич С.А., Шкляр С.В. Оптимізація параметрів видової аерознімальної апаратури за умовою максимуму середньої імовірності виявлення об'єктів на зображенні // Праці Державного науково-дослідного інституту авіації. - Вип.8,- Київ: ДНДІА, 2005а.- С. 133-136.
 25. Станкевич С.А., Шкляр C.B. Удосконалений алгоритм визначення перехідної функції на цифровому аерокосмічному зображенні // Ученые записки Таврического национального университета им. В И. Вернадского, 2005b.- Т.18.-№ 2.- С.97-102.
 26. Фризер X. Фотографическая регистрация информации: Пер с нем.- М.: Мир, 1978.- 670 с.