Моделювання поля аномалій сили ваги, висот геоїда та складових відхилень прямовисної лінії на регіон Антарктики

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”,

У статті представлені результати апроксимації регіональних полів аномалій сили тяжіння, висот геоїда та складових відхилень ліній схилу на основі системи базисних функцій потенціалів радіальних мультиполів.  Дано результати побудов регіональної моделі на регіон Антарктики.

  1. Marchenko A.N. Parameterization of the Earth's gravity field. Point and line singularities, Lviv: Lviv Astronomical and Geodetic Society, 1998.-210p.
  2. Марченко O.M., Третяк Н.П. Аналіз поверхні рівня моря в околі антарктичної станції «Академік Вернадський»//ХІ Міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS і GIS - технології», 7-12 вересня 2006р. Алушта (Крим) 2006.,С. 163-166.
  3. Мориц Г. Современная физическая геодезия.- М.- Недра-1983.-392с.
  4. Третяк H.П. Аналіз динаміки океанічної поверхні в околі Антарктики // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. Зб. наук, праць. Чернігів -2007.-№3.-c.      53-58