Надійність геодезичних вимірів і обгрунтування допусків

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Пропонується нова система допусків, в основі якої е змішана модель випадкових і грубих похибок, яка дозволяє проектувати виміри з високою надійністю.

  1. Ткаченко Ю. Ф. Надійність геодезичних мереж: проблема і рішення//Вісник геодезії та картографії. - К., 1994.-№1.-с.39-42.
  2.  Леман Э. Проверка статистических гипотез. - М.: Наука.- І964.- С. 152-226.