Обчислення характеристик гравітаційного поля Землі за даними гравіметричних i GPS – вимірів

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

У роботі представлена ​​методика обчислення висот квазігеоїда і гравіметричних складових ухилень стрімких ліній.  Розроблено алгоритм обчислення зазначених параметрів з використанням "чистих" аномалій сили тяжіння і представлені результати практичних обчислень для пунктів локального полігону.

 1. Грушинский Н.П. Теория фигуры Земли.- М.: Наука, 1976.- 512 с.
 2. Двуліт П. Д., Голубінка Ю. І. Визначення відхилень виска за наземними гравіметричними даними і супутниковими вимірами // Вісник геодезії та картографії. - 2005. - №.1- С. 12-21.
 3. Двуліт П. Д., Голубінка Ю. І. Визначення фігури квазігеоїда з використанням формули Неймана-Коха//Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. np. -Л., 2005. - С.54-59.
 4. Двуліт П., Голубінка Ю. Про поправкові члени у формулах Неймана- Коха і перетворених формулах Венінг-Мейнеса // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: 36. наук. np. - Л., 2006- С. 97-101.
 5. Еремеев В. Ф. Расчет палетки для вычисления высот квазигеоида и уклонений отвеса по формулам Стокса и Венинг- Мейнеса // Тр. ЦНИИ ГА иК.- 1957-Вып. 121.-С.43-75.
 6. Молоденский М. С. Основные вопросы геодезической гравиметрии // Тр. ЦНИИГАиК - 1945-Вып. 42.-С.106.
 7. Мориц Г Теория Молоденского и GPS (Памяти М. С. Молоденского) // Геодез. и картограф.- 2001. - № 6 - С.7-17.
 8. Heiskimen W. A. Physical geodesy.-Graz, 2005.-C.403.
 9. Marchenko A., Barlhelmes F., Meyer U., Schmntzer P. Regional geoid determination: an application to airborne gravity date in the Skagerrak //Scientific technical report STR 01/07. - Germany, jane, 2001.
 10. Rogowski J. В., Barlik M., Kujawa L., Marganski S., Pachuta A., Piraszewski M., Kalo J., Hefty J., Husar L. Determination of geoidal heights in the test field al Grybów - status report 94 // Reports on geodesy: Politechnika Warszawska. - Warszawa, 1995.- № (4)17 - P. 19-33.
 11. http://eki.com.ua.