Оцінка точносних вимог до систем навігації наземних рухомих об’єктів при визначенні координат точок місцевості електронно-оптичним комплексом спостереження

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Державне підприємство “Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут”; Національний університет "Львівська політехніка"; Збройні сили України
4
Національний університет "Львівська політехніка"

Наведено алгоритм і результати апріорної оцінки точності визначення координат орієнтирів та цілей для подальшого конструювання мобільних навігаційних систем.  Підкреслюється важливість і необхідність використання даних систем при проведенні антитерористичної і миротворчих операціях.

 1. Геєнно Ж.-М. виступ на Раді Безпеки Четвертого комітету Генеральної Асамблеї ООН 25.10.2004р.
 2. Панасюк В.В. Технічні засоби розвідки та їх бойове застосування: підручник. - 2-ге вид. - К.: ГУР, 2002. - 152с.
 3. Глотов В.М., Макаревич В.Д. Аналіз можливостей цифрового стереофотограмметричного комплексу стосовно виявлення подій в районах відповідальності миротворчих підрозділів // Збірн. наук, праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». - .7. - 2006(1). - С. 159-167.
 4. Волчко П.І., Іванов В.І., Корольов В.М., Макаревич В.Д. й др. Система управління машинами підрозділу на базі навігаційної системи «ТИУС - Н» // Збірник матер. V Міжнар. наук. - техн. симпозіуму. "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - CPS і GIS технології". -Львів. - 2000. - С. 80-83.
 5. Глотов В.М., Макаревич В.Д. Оперативне виявлення об'єктів цифровим стереофотограмметричним комплексом під час виконання миротворчих операцій // Збірник матер. X Міжнар. наук.-техн. симпозіуму. "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS і GIS технології". - Львів. - 2005. - С. 210-214.
 6. XXI век: оружие, военная техника, средства обеспечения // і В О. - 2000. - №9. - С. 65.
 7. Волин С. Израильская оптоэлектронная система разведки и наблюдения большой дальности "ЛОРРОС" // ЗВО. - 2003. - №4. - С.31-32.
 8. Бурачек В., Залозна О., Васильев О. Мобільна система автоматизованого цифрового знімання предметів дорожнього комплексу // Збірн. матер. Міжнар. Наук.-практич. копфер. «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - європейський досвід». Чернігів. 2007 p. С. 188-190.
 9. Збірник наукових праць XXXV конгресу ISPRS. - Стамбул. - 2004. - ICD.
 10. Лобанов А.Н. Фототопография. - М.: Недра. 1983. - 219 с.
 11. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М., 1958.