Польський досвід впровадження комплексної системи управління та контролю (IACS)

1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2
Краківський сільськогосподарський університет

У документі представлено досвід Польщі щодо створення та впровадження Комплексної системи управління та управління.  Зокрема, у статті представлені основні модулі системи, система ідентифікації земельних ділянок (LPIS) та використання цифрових ортофотопланів у системі інтегрованого управління та управління.  Представлені елементи IACS, важливі з точки зору геодезичних робіт, картографічних досліджень та регістрів землі та будівель.

 1. Hejmanowska В. 2003. Dokładność określenia na ortofotomapie powierzchni działki rolnej. (The accuracy of defining the surface area of a land parcel on an orthophotomap), Geodeta n° 12/2003.
 2. Konieczny J. 2004. „IACS - system informacyjny rolnictwa w strukturach europejskich". („IACS - the agriculture information system in European structures."). Scientific Papers of The High School of Finance and Management in Siedlce vol. 1/2004.
 3. Kurczyński 1998. „Kiedy koniec zdjęć" („When shall we finish the photos"). Geodeta n° 4/1998.
 4. Kurczyński 1999. „Zakończenie programu zdjęć lotniczych " („Finishing the programme of aerial photos"), Geodeta n° 2/1999.
 5. Preuss R., Kurczyński Z. 2002 Koncepcja wykorzystania ortofotomapy Polski dla potrzeb systemu identyfikacji działek rolnych - LPIS. (A concept of using an orthophotomap for the needs of land parcels identification). Geodeta n° 8/2002.
 6. Ordinance of the European Council n° 3508/92 from 27th November 1992 on introducing the Integrated Administration and Control System and concerning some rules of the EU aid.
 7. Ordinance of the Minister of Regional Development and Building from 29"' March 2001 on registering land and buildings (Dz. U. n°38, pos. 454from 2001).
 8. Law from 18th December 2003a on direct subsidies for agricultural land (Dz. U. n° 6, pos. 40 from 2004).
 9. Law from 18th December 2003b on the national system of registering producers, registering farms and registering applications for granting payments (Dz. U. n° 10, pos. 76 from 2004).
 10. Zarudzki A. Zimnoch W. 2001. „ZSZiK (LACS) - możliwości i konsekwencje dla wojewóilztwa pomorskiego" („IACS - possibilities and consequences for the Pomeranian voivodship"). The Pomeranian Chamber of Industry and Commerce, The Regional Centre of European Information, Gdańsk.
 11. Zimnoch W. 2005. „0 kontroli powierzchni upraw wykazanych we wnioskach rolników o dopłaty" (On contro! of surface area of crop declared in the farmers' applications for subsidies "), Przegląd Geodezyjny, n ° 4/2005.