Про точність двовимірного перетворення координат пунктів

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Інститут управління природними ресурсами, м. Коломия

Виконано дослідження точності перетворення плоских координат пунктів мул геоцентричної системи відліку в локальну по визначеним параметрам трансформації.  Досліджується залежність зазначених параметрів від довготи осьового меридіана, до якого відносяться координати пунктів, які використовуються для їх визначення, а також визначення розмірів поверхні Землі, для яких їх використання можливе.

  1. Б. Гофманн-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз. Глобальна система визначення місцеположення (GPS): Теорія і практика,- Пер. з англ. під ред. Я.С. Яцківа.- Київ: Наук, думка, 1995.- 380 с. 
  2. Стаття з даними геодезичної мережі перманентних пунктів Європи, (в С.Г.Савчука) 
  3. Цюпак І.М., Дульцев А.Т., Третяк K.P., Савчук С.Г. Точність перетворення просторових координат пунктів//Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва- Львів, 2000.- С. 45-50. 
  4. Цюпак IM, Бойчук Я.Д., Джиман B.C. Визначення параметрів зв'язку між Державною та місцевою системами координат за допомогою GPS вимірів //Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технологій (Збірник матеріалів XI науково-технічного симпозіуму.- Алушта, 7-12 вересня 2006 р.).- Львів, 2006.- С. 36 – 39.