Радіологічна ситуація на грунтовому покриві земель Житомирської області

1
Житомирський центр „Облдержродючість"
2
Житомирський центр „Облдержродючість"
3
Житомирський центр „Облдержродючість"

В роботі наведено результати досліджень радіологічної ситуації грунтового покриву контрольних стаціонарних майданчиків та дано їх ландшафтну прив'язку. Встановлено, що значення потужності експозиційної дози (гамма-випромінювання) знаходяться в межах 7-24 мкР/год, а щільності забруднення 137Cs та 90Sr відповідно 0,41-68,08 та0,41-2,92 кБк/м2.

 1. Булгаков A.A., Коноплею A.B., Шкуратова И.Г. Динамика содержании " Cs в поверхностном слое почв 30-километровой зоны Чернобыльской атомной электростанции// Почвоведение. - 2000. - М9. - С. 1149-1152.
 2. Дідух М.Л., Малиновський A.C., Мойсієнко В.В., Васєнков Г.І., Євтушок І.М. та ін. Ведения сільського господарства на радіоактивно забруднених територіях Житомирської області та їх комплексна реабілітація на 2004-2010 роки. - Житомир: ДАУ, 2004. - 95 с.
 3. Методические указания по проведению радиологических исследований на контрольных участках. - Москва, 1982. - 24 с.
 4. Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. - Москва, 1985. - 62 с.
 5. Моклячук  Л.І. Моніторинг агроландшафтів за вмістом токсичних сполук// Агроекологічний журит. - 2002. - №3 - С. 9-13
 6. Молчанова И. В., Караваева E.H. Эколого-геохимические аспекты миграции радионуклидов в почвенно-растительном покрове. - Екатеринбург: УрОРАН, 2001. - 161 с.
 7. Надточій П.П., Трембіцький В.А., Мартенюк О.М. Радіоекологічний стан грунтового покриву радіоактивно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС земель сільськогосподарського призначення Житомирської області// Вісник ДАУ, №1, 2007. - С. 32-43.
 8. Надточій П.П., Малиновський A.C., Можар А.О., Лазарєв М.М., Кашпаров В.О., Мельник А.І. Досвід подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. -К.: Світ, 2003. -371 с.
 9. Національна доповідь України „15 років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання." - К.: МНС України, 2001. - 150 с.
 10. Національна доповідь України „20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє". - К.: Атака, 2006. - 216 с.
 11. Пристер Б.С., Іванов Ю.А., Перепелятникова Л.В., Проневич В.А. Поставарийные сельскохозяйственные проблемы на Украине// Аграрна наука. - 1996. №3. С. 8-11.
 12. Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии десять лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС. Тезисы докладов второй международной конференции. Под ред. В. ГІ. Сливова. - Житомир, 1996. - 239 с.
 13. Чернобыль: Радиоактивное загрязнение природних сред/ Под ред. Ю.А. Израэля. -Ленинград. Гидрометеоиздат, 1990. -296 с.