Розвиток сільських територій у культурному ландшафті

1
Краківський сільськогосподарський університет
2
Краківський сільськогосподарський університет

Вивчення поняття культурного ландшафту, яке було піднято в цій дисертації, має давні традиції.  Інтерес до цієї тематики останнім часом виріс у Польщі.  Це було пов'язано з великими дослідницькими та придатними можливостями для вивчення культурного ландшафту.  Це все через нехтування, за період понад 50 років цієї сфери діяльності, і в результаті необхідності критичного погляду на польські реалії, що формувалися в післявоєнний період, а також протягом десятиліття динамічних конституційних та економічних перетворень.  Роботи щодо формування ландшафтів у сільській місцевості є одним із способів відкриття науки про цілі та практичні заходи.  Вони показують напрямки, варіанти роботи над районами комун, а також місцеві плани впровадження просторових господарств допомагають у вивченні впливу навколишнього середовища або планів правового захисту територій.  Створено нову схему поведінки, яка займається процесами змін навколишнього середовища.  Це має великий практичний вплив та сильний вплив на відродження місцевих питань та самоврядування.

  1. Lewandowski W., M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, WNT, Warszawa 2001.
  2. Komorowska A. "Krajobraz kulturowy w Polsce - dziedzictwo kulturowe i nowa tożsamość". Seminarium: Estetyka i kultura krajobrazu. Technische Universität Kaiserslautern.
  3. Królikowski J., Rylke J. „Społeczno - kulturowe podstawy gospodarowania przestrzennego" Wydawnictwo SGGW; Warszawa 2001
  4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko" Warszawa. 2006.
  5. Urząd Marszałkowski „Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012" Kraków 2005.
  6. Web sites:http://www. mgip.gov.pl/, http://www.nauka.gov.pl/, http://www.malopolska.pl/oze/, www.nfosigw.gov.pl,www.wfos-krakow.eco.pl,www.wfos-krakow.eco.pl,,http://domy.interia.pl/dom. php?p=a&ui(t=28l, http://www.kswik.eu/www/index.php?option=com_frontpage&Itemid=l,