Застосування зображень на низьких висотах з повітряних суден без екіпажу для швидкого оновлення геоінформації

Автори:
1
Академія Аграрна в Кракові

Розвиток авіаційної техніки, передачі даних та дистанційного зондування передбачає зацікавленість у застосуванні малих повітряних суден (UAV) в різних суб'єктах економіки.  Отже, ідея застосування низькорівневих знімків (взятих з висоти нижче 200 м) від апаратів без евакуації для швидкого оновлення геоінформації локальних (малих) областей фотограмметричними методами.

  1. Bogdan Jankowkz.  The assessment of the usefulness of low-flight unmanned flights for acquiring geoinformation using photogrammetric methods.  Gieodezija, cartografija and aerofotoznimanja No. 63. Lviv 2003, p. 129-134.  
  2. Bogdan Jankowkz.  Usefulness assessment, aerial images, low-surface land area to supplement and update the contents of the rural map.  Gieodezija, kartografija i aerofotoznimanja No 66. Lviv 2005, p68- 174.
  3. www.avsuav.com